دانلود فیلم جدید Death Stranding: Test Scene for Kojima Production's Height Fog System (PS4) – 92

Death Stranding: Test Scene for Kojima Production's Height Fog System (PS4) تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
Full article: http://www.dualshockers.com/death-stranding-fog-model-ps4/

From Decima Engine: Advances in Lighting and AASiggraph 2017 presentation by Giliam de Carpentier and Kohei Ishiyama: http://advances.realtimerendering.com/s2017/DecimaSiggraph2017.pdf

 دانلود فیلم