ویدئو گردشگری موسیقی_آواز کتولی(مازندران)

گردشگری موسیقی_آواز کتولی(مازندران) تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
کتولی (کَتولی) یکی از مهم ترین سبکهای موسیقی آوازی مازندران است. «کتول» به چم «بالا»، «بلندی» و همچنین «بزرگ» یا «دراز» در تبری بکار رفته است.

www.IranTravelAdvice.com

 دانلود فیلم