ویدئو کدام ابزار فضای مجازی ، زمینه اعتیاد را بیشتر می کند؟ – ۵۱

کدام ابزار فضای مجازی ، زمینه اعتیاد را بیشتر می کند؟ تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
هرچه ابزار حریم شخصی فرد را محدودتر کند و فرد آن ابزار را برای خودش شخصی تر کند؛ احتمال آسیب و اعتیاد افزایش می یابد؛ به همین دلیل تا یک سن خاص رایانه ی شخصی بزرگ و در یک مکان کنترل شده در کامنت گرفته شود و در شرف دید دیگران باشد تا احتمال آسیب را کاهش دهد.

 دانلود فیلم