ویدئو پدرم۲ – ۱۱

پدرم۲ تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
کاش وقتی به خانه برگشتم
کفشهای تو پشت در باشد
جای تو در کنار مامان من
مثل یک عمر روی سر باشد

کاش وقتی به خانه برگشتم
رخت مامان لباسی از گلها
استرس ساک رفتنش بسته
نا امید عازم مسافرت باشد

کاش وقتی به خانه برگشتم
آمده با موتور برادرها
از صدای بلند خندهشان
گوش مامان بزرگ کر باشد

کاش وقتی بخانه برگشتم
خواهرم خنده رو به استقبال
دختران چون دو گل بهمراهش
پسرش نیز پشتِ سَر باشد

کاش وقتی به خانه برگشتم
امرو

 دانلود فیلم