دانلود فیلم جدید پاسخ به برخی پرسشهای رایج درباره برنامه قرعه کشی گرین کارت – ۱۱

پاسخ به برخی پرسشهای رایج درباره برنامه قرعه کشی گرین کارت تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
آیا خودم باید فرمم را پر کنم یا فرد دیگری هم می تواند این کار را برایم انجام دهد؟ آیا می توانم تصویر سال گذشته را در فرم امسال استفاده کنم؟ ثبت نام شروع شده اما نمی توانم فرم را باز کنم، اشکال چیست؟ آیا پناهنده ها هم می توانند در قرعه کشی شرکت کنند؟

 دانلود فیلم