دانلود فیلم جدید وکیل تسخیری

وکیل تسخیری تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
_ مطابق ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛دادستان یا کاندیدا او کیفر خواست را قرائت می نمایند و سپس دادگاه موضوع اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می کند
_در برخی جرایم که مجازات آن سلب حیات یا حبس دائم است اگر متهم اقدام به تعیین وکیل ننماید ، در مرحله مقدماتی رسیدگی ، دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری می نماید.
البته اگر پس از آن متهم اقدام به انتخاب وکیل نماید، وکیل تسخیری منتفی خواهد شد.

 دانلود فیلم