کلیپ جدید نشست داده های متصل

نشست داده های متصل تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
نشست داده های متصل /سخنرانان: سمیه سادات آخشیک، فرهاد توکل همدانی، مصطفی امینی؛ دبیر جلسه: مصطفی امینی. تاریخ برگزاری: ۲/۲/۹۶ / دسترسی به فایل کامل صوتی http://www.hepl.ir/UI/4c797df9-7d22-4fa9-98f8-5740cdfad271/Catalogue.aspx?History=true;

 دانلود فیلم