دانلود فیلم جدید من و تو پلاس – درد شانه ۱ / Manoto Plus – 77

من و تو پلاس – درد شانه ۱ / Manoto Plus تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
www.manototv.com

دکتر فاطمه رضایی از درد شانه صحبت کردند و در اولین روز این بحث از شانه منجمد گفتند

Hotbird
Transponder: 131
Frequency: 11137
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 27500
—————–
Eutelsat HD
Transponder: C5
Frequency: 11304
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 29700
—————–
Eutelsat
Transponder: A1
Frequency: 10721
Symbol Rate: 22000
Polarisation: Horizontal

 دانلود فیلم