کلیپ جدید معرفی XAMPP v7.1.7 – 5

معرفی XAMPP v7.1.7 تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
ورژن تازه XAMPP همراه با PHPهای ۵٫۶٫۳۱،۷٫۰٫۲۱ و ۷٫۱٫۷

آپدیت شدن PHP به ورژن ۷٫۱٫۱
آپدیت شدن Apache به ورژن ۲٫۴٫۲۵
آپدیت شدن OPENSSL به ورژن ۱٫۰٫۲j
آپدیت شدن MariaDB به ورژن ۱۰٫۱٫۲۱

 دانلود فیلم