ویدئو مسابقه اکروبات نینجا و تمرین بابچهای پارکور و فری رانینگ کرمان

مسابقه اکروبات نینجا و تمرین بابچهای پارکور و فری رانینگ کرمان تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
رفتیم.واسه مسابقه نینجا و مقام اول تو اکروبات اوردیم و رفتیم با بچهای پارکور و فری رانینگ یه تمرین انگیزشی زدیم

 دانلود فیلم