دانلود فیلم جدید لزوم سیاست گذاری کلان در کنترل فضای مجازی (۱)

لزوم سیاست گذاری کلان در کنترل فضای مجازی (۱) تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
فضای مجازی را در دو بعد باید تحلیل کرد. در سطح خرد کارها و فعالیت های کاربران است. در سطح کلان فعالیت های مدیران شبکه ها، برنامه ریزان، سیاست گذاران، نهادهای تامین کننده مالی و … است.
آیا تولید شبکه اطلاعات بومی ملی واجب است؟
اگر سبب شود انتشار این اطلاعات به دلیل نداشتن شبکه ملی، دست دشمن بیفتد واجب است.
فقه کلان با فقه خرد متفاوت است.
در فقه کلان شورای عالی فضای مجازی باید موضوع شناسی کند

 دانلود فیلم