دانلود فیلم جدید قالب سه صفحه ای با ماهیچه جمع شونده و راهگاه جداشو خود

قالب سه صفحه ای با ماهیچه جمع شونده و راهگاه جداشو خود تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
در این قالب سه صفحه ای ،راهگاه به صورت خودکار جدا میشود و پس از باز شدن قالب ،قطعه ای که به core چسبیده با جمع شدن ماهیچه جمع شونده قطعه آزاد و سپس با پران شدن از مرکز به بیرون قالب پرت شده و راهگاه جدا شده نیز در این مرحله از حفره راهگاه به بیرون می افتد

 دانلود فیلم