کلیپ جدید قالب اندروید برای نرم افزارهای نور – ۶

قالب اندروید برای نرم افزارهای نور تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
نرم افزارها با حجمی که دارند باید سبک سازی شوند تا در قالب یک نرم افزار اندرویدی ارائه شوند.
کارهایی در دست اقدام است که طوری سبک سازی شود که با تعداد کتاب های زیاد انجام شود.
نرم افزار کتابخوان همراه نور به وسیله مرکز تولید شده است که ۶۰۰۰ جلد کتاب در آن وجود دارد.

 دانلود فیلم