دانلود فیلم جدید طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در دماوند

طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در دماوند دانلود و نمایش آنلاین بهترین کلیپ ها و فیلم با کیفیت بالا
شبکه پنج- ۲۰ تیر ۱۳۹۶- طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در دماوند کلید خورد. به گفتۀ سرپرست آبفای شهرستان دماوند، تاکنون ۱۴۳ انشعاب غیرمجاز قطع شده است.

 دانلود فیلم