ویدئو سنن النبی(ص) | ۱_فی سائر أخلاقه. – ۳۶

سنن النبی(ص) | ۱_فی سائر أخلاقه. تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
*قال تعالى: و لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة.
*کیف نقتدی برسول الله صلى الله علیه و آله؟
*کیف کانت أخلاق رسول الله مع جلسائه؟
و..
#سلسلة محاضرات بعنوان "سنن النبی(ص)" یلقیها علیکم الخطیب السید مهدی الغریفی.

 دانلود فیلم