کلیپ جدید دستگاه ویژه تصویربرداری ۳۶۰

دستگاه ویژه تصویربرداری ۳۶۰ دانلود و نمایش آنلاین بهترین کلیپ ها و فیلم با کیفیت بالا
دستگاه ویژه تصویربرداری ۳۶۰ که به وسیله Luca Amhofer ساخته شده و برای صحنه های خاص فیلمها میتواند مورد استفاده قرار گیرد در اینجا در صحنه شلیک گلوله مورد آزمایش قرار گرفته

 دانلود فیلم