کلیپ جدید جناب آقای محمد جواد برزگر

جناب آقای محمد جواد برزگر تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
جناب آقای محمد جواد برزگر
عنوان مقاله: مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کاربردها و نقش آن در سازمانهای امروزی
چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 دانلود فیلم