کلیپ جدید جناب آقای افشین بزی/۱

جناب آقای افشین بزی/۱ تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
جناب آقای افشین بزی
عنوان مقاله: تحلیل شیوه های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری
چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 دانلود فیلم