دانلود فیلم جدید بخش پنجم ساخت گزارش در استیمول سافت-ایجاد گزارش

بخش پنجم ساخت گزارش در استیمول سافت-ایجاد گزارش تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
در این مرحله پس از ساخت ویو یا نوشتن کوئری و گرفتن نتیجه وارد استیول سافت میشویم و ضمن ساخت گزارش از کوئری یا ویو استفاده میکنیم.
سایت تخصصی مدیریت فرایندهای کسب و کار- http://mrbpm.ir

 دانلود فیلم