کلیپ جدید بخش دوم مصاحبه رئیس موسسه رازی شعبه شیراز – ۸

بخش دوم مصاحبه رئیس موسسه رازی شعبه شیراز تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
بخش دوم
مصاحبه رییس موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه جنوب کشور(شیراز)
در این مصاحبه خواهید دید :
بخش طیور موسسه رازی شعبه شیراز، یکی از مهمترین بخش های تولید واکسن در کشور
طی ۸۵ درصد مسیر اخذ مجوز GMP APPROVED به وسیله بخش تولید واکسن های طیور موسسه رازی شعبه شیراز

 دانلود فیلم