کلیپ جدید انتخابات شورا ی روستایی و ریاست جمهوری ۹۶/۲/۲۹ – ۳۲

انتخابات شورا ی روستایی و ریاست جمهوری ۹۶/۲/۲۹ تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
در یک رکورد بی سابقه به تعداد۲۳۶نفردر انتخابات شورای روستایی شرکت نموده تعداد آرا کاندیداهای شورای روستای اسدی.
آقایان
۱.عابدین اسدی غیاثوند تعداد آرا ۱۲۰
۲.علی(عطا)اسدی غیاثوند تعداد آرا ۵۳
۳.فتحعلی(مشکعلی)اسدی غیاثوند تعداد آرا ۱۰
۴.گنجعلی اسدی غیاثوند تعداد آرا ۸۶
۵.احمد علی اسدی غیاثوندتعداد آرا ۷۴
۶٫محمد اسدی غیاثوند تعداد آرا ۱۰۵

,ودومین دور ریاست جمهوری آقای روحانی

 دانلود فیلم