دانلود فیلم جدید آموزش BPMN – اپیزود ۱۷: رفتار زیرفرایندها در BPMN – 60

آموزش BPMN – اپیزود ۱۷: رفتار زیرفرایندها در BPMN تماشای آنلاین و دانلود با لینک مستقیم برترین کیلیپ ها و فیلم ها
آموزش BPMN – اپیزود ۱۷: رفتار زیرفرایندها در BPMN / در اپیزود هفدهم به رفتارهای مختلف زیرفرایندها در زبان مدلسازی BPMN پرداختیم. تکرار زیرفرایند، زیرفرایند جبران، زیرفرایندِ کار خاص و زیرفرایندِ چند نمونه ای. www.pegaheaftab.com

 دانلود فیلم